U bent niet ingelogd  
Login

 
 

Welkom op myBatbase NL

In dit portaal registreert u de verkopen van geïmporteerde batterijen en accu’s (al dan niet in een product) in Nederland. Uw opgave wordt gebruikt om het totale gewicht batterijen en accu’s dat jaarlijks op de Nederlandse markt komt, te rapporteren aan de Nederlandse overheid.

 • U doet na afloop van elke periode (maand, kwartaal of jaar) opgave. U krijgt automatisch een e-mail van Stibat waarin we u verzoeken om opgave te doen.
 • Doe alleen opgave van batterijen die ingekocht zijn in het buitenland en in Nederland op de markt zijn gebracht. Batterijen die gekocht zijn in Nederland of batterijen die naar het buitenland gaan, moeten niet op worden gegeven.
 • Als u geen batterijen hoeft op te geven, dan kunt u dit aangeven door een zogenoemde ‘nulopgave’ te doen. Vul tijdens het doen van de opgave geen verkochte batterijen in en klik direct op ‘Verzenden’.
 • Uw opgave wordt binnen enkele dagen verwerkt en indien van toepassing gevolgd door een factuur van Stichting Batterijen, Stichting EPAC en/of Stichting Autobatterij Recycling (ARN).
 • Uw inkoopnummer kunt u vermelden tijdens het doen van de opgave. Deze zal op de factuur komen te staan.
 • Werkt uw pincalculator of token niet meer? Dan kunt u inloggen met een wachtwoord. Vraag deze op via het inlogscherm.
 • Heeft u vragen of opmerkingen over uw opgave? Neem dan contact op met Team Producenten Services. Wij helpen u graag verder.

 

   

Welcome to myBatbase NL

In this portal you register the sales of imported batteries and accumulators (whether or not integrated in a product) in the Netherlands. Your statement is used to report to the Dutch government the total weight of batteries and accumulators that come onto the Dutch market each year.

 • You submit a statement at the end of each period (month, quarter or year). You will automatically receive an e-mail from Stibat in which we ask you to submit a statement.
 • Only report batteries that have been purchased abroad and that have been marketed in the Netherlands. Batteries bought in the Netherlands or batteries going abroad should not be reported.
 • If you have zero batteries to report, specify this by submitting a so-called 'zero statement'. When submitting your statement, do not enter any sold batteries and click on 'Send' immediately.
 • Your statement will be processed within a few days and, if applicable, followed by an invoice from Stichting Batterijen, Stichting EPAC and/or Stichting Autobatterij Recycling (ARN).
 • You can state your purchase number when submitting the statement. This will appear on the invoice.
 • Do you have any questions or comments regarding your statement? Please contact Team Producers Services. We are happy to help you.